Gian nan hành trình bảo vệ “chị lao công”

PV Quang Đại (trái) cùng với người lao động
PV Quang Đại (trái) cùng với người lao động
PV Quang Đại (trái) cùng với người lao động
Lên top