CHỦ TỊCH HIỆP HỘI VĂN HÓA VÀ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM CHU NGỌC THÀNH:

Giảm tới 20% giá dịch vụ lưu trú cho đoàn viên công đoàn