ĐỀ XUẤT GIẢM GIỜ LÀM XUỐNG 44 GIỜ/TUẦN:

Giảm thời gian làm việc có lợi cho cả hai phía

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động giảm giờ làm cho NLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều doanh nghiệp đã chủ động giảm giờ làm cho NLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều doanh nghiệp đã chủ động giảm giờ làm cho NLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top