Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Linh hoạt lợi ích cho NLĐ

Việc giảm thời gian đóng BHXH tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi. Ảnh minh họa Mai Dung
Việc giảm thời gian đóng BHXH tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi. Ảnh minh họa Mai Dung
Việc giảm thời gian đóng BHXH tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi. Ảnh minh họa Mai Dung
Lên top