Giám sát việc xử lý chất thải công nghiệp tại Công ty Cổ phần Hóa chất

Đoàn Giám sát kiểm tra thực tế tại Cty. Ảnh: Quế Chi
Đoàn Giám sát kiểm tra thực tế tại Cty. Ảnh: Quế Chi
Đoàn Giám sát kiểm tra thực tế tại Cty. Ảnh: Quế Chi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM