LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Giám sát việc hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LN
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LN
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LN
Lên top