Giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đeo khẩu trang (một trong 5K) là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Đeo khẩu trang (một trong 5K) là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Đeo khẩu trang (một trong 5K) là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top