Giám sát giải quyết các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngừng việc tập thể ở Đồng Nai

Công nhân ngừng việc tập thể để phản đối các chế độ của Cty Ảnh: PV
Công nhân ngừng việc tập thể để phản đối các chế độ của Cty Ảnh: PV
Công nhân ngừng việc tập thể để phản đối các chế độ của Cty Ảnh: PV
Lên top