Giám sát chuyên đề về chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Bà Hồ Thị Kim Ngân đánh giá, ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động. Ảnh: Thành Nhân.
Bà Hồ Thị Kim Ngân đánh giá, ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động. Ảnh: Thành Nhân.
Bà Hồ Thị Kim Ngân đánh giá, ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động. Ảnh: Thành Nhân.
Lên top