Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ đối với NLĐ bị ngừng việc

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội tặng khẩu trang cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19. Ảnh: H.N
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội tặng khẩu trang cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19. Ảnh: H.N
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội tặng khẩu trang cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19. Ảnh: H.N
Lên top