NỢ BHXH Ở LONG AN:

Giảm nợ nhanh nhờ các biện pháp mạnh

Giờ làm việc tại một doanh nghiệp luôn đóng BHXH kịp thời cho CNLĐ. Ảnh: N.V
Giờ làm việc tại một doanh nghiệp luôn đóng BHXH kịp thời cho CNLĐ. Ảnh: N.V
Giờ làm việc tại một doanh nghiệp luôn đóng BHXH kịp thời cho CNLĐ. Ảnh: N.V
Lên top