LÀM 44 GIỜ/TUẦN LÀ NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Giảm giờ làm việc có thể tăng GDP

Năng suất LĐ không hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động cơ bắp cũng như thời gian làm việc.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Năng suất LĐ không hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động cơ bắp cũng như thời gian làm việc.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Năng suất LĐ không hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động cơ bắp cũng như thời gian làm việc.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top