Giảm giờ làm, tăng năng suất: Kinh nghiệm từ thế giới

Lao động tại nước ngoài chỉ làm dưới 40 giờ/ tuần vẫn đảm bảo năng suất. Ảnh: TL
Lao động tại nước ngoài chỉ làm dưới 40 giờ/ tuần vẫn đảm bảo năng suất. Ảnh: TL
Lao động tại nước ngoài chỉ làm dưới 40 giờ/ tuần vẫn đảm bảo năng suất. Ảnh: TL
Lên top