Làm 44 giờ/tuần là nguyện vọng chính đáng của người lao động:

Giảm giờ làm, tăng lợi ích cho người lao động sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế

Giảm giờ làm là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giảm giờ làm là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giảm giờ làm là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top