Giảm giờ làm đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới

Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng giảm giờ làm việc là thể hiện sự tiến bộ xã hội.
Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng giảm giờ làm việc là thể hiện sự tiến bộ xã hội.
Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng giảm giờ làm việc là thể hiện sự tiến bộ xã hội.
Lên top