Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Không để người lao động nào thiếu tết

Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-ông Nguyễn Xuân Thắng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Tử Phương trao quà cho công nhân. Ảnh: PV
Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-ông Nguyễn Xuân Thắng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Tử Phương trao quà cho công nhân. Ảnh: PV
Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-ông Nguyễn Xuân Thắng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Tử Phương trao quà cho công nhân. Ảnh: PV
Lên top