Giám đốc “biến mất” để lại nợ lương, mong công nhân… thông cảm

Công nhân ngừng việc đầu năm 2018 khi ông Nam Sung Ho biến mất
Công nhân ngừng việc đầu năm 2018 khi ông Nam Sung Ho biến mất
Công nhân ngừng việc đầu năm 2018 khi ông Nam Sung Ho biến mất
Lên top