Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Vietinbank:

Giảm bớt khó khăn về nhà ở cho người lao động