Giảm 30% mức phí khi thẩm định, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Giảm 30% mức phí khi thẩm định, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Ảnh minh họa. Ảnh Bảo Hân.
Giảm 30% mức phí khi thẩm định, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Ảnh minh họa. Ảnh Bảo Hân.
Giảm 30% mức phí khi thẩm định, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Ảnh minh họa. Ảnh Bảo Hân.
Lên top