Giảm 15-45% giá nhiều sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên Công đoàn

Đại diện LĐLĐ TPHCM và doanh nghiệp ký kết Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" sáng 30.6. Ảnh: Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM và doanh nghiệp ký kết Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" sáng 30.6. Ảnh: Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM và doanh nghiệp ký kết Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" sáng 30.6. Ảnh: Đức Long
Lên top