Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Một trong những hoạt động Công đoàn tổ chức cho công nhân lao động là Tết Sum vầy. Ảnh: T.E.A
Một trong những hoạt động Công đoàn tổ chức cho công nhân lao động là Tết Sum vầy. Ảnh: T.E.A
Một trong những hoạt động Công đoàn tổ chức cho công nhân lao động là Tết Sum vầy. Ảnh: T.E.A
Lên top