Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh: Sáng tạo để đồng nghiệp đỡ vất vả hơn

Anh Trần Minh Phụng luôn cố gắng học hỏi để nâng cao sáng kiến của mình
Anh Trần Minh Phụng luôn cố gắng học hỏi để nâng cao sáng kiến của mình
Anh Trần Minh Phụng luôn cố gắng học hỏi để nâng cao sáng kiến của mình
Lên top