Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh: Người nói ít, làm nhiều

Anh Nguyễn Thành Long, làm việc tại Xí nghiệp Bao bì Liksin thuộc TCty Liksin.
Anh Nguyễn Thành Long, làm việc tại Xí nghiệp Bao bì Liksin thuộc TCty Liksin.
Anh Nguyễn Thành Long, làm việc tại Xí nghiệp Bao bì Liksin thuộc TCty Liksin.
Lên top