Giải quyết vấn đề Công đoàn, người lao động trong chống dịch COVID-19

Dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, đời sống của nhiều người lao động. Ảnh minh hoạ. Ảnh:T.E.A
Dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, đời sống của nhiều người lao động. Ảnh minh hoạ. Ảnh:T.E.A
Dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, đời sống của nhiều người lao động. Ảnh minh hoạ. Ảnh:T.E.A
Lên top