Giải quyết tốt các chế độ BHXH cho người dân

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
Ảnh: Châu Minh
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Châu Minh
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Châu Minh
Lên top