Giải quyết thế nào khi doanh nghiệp ngoài nhà nước nợ bảo hiểm?

Xuất khẩu khó khăn, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Cà Mau nợ BHXH các loại. Ảnh: ĐẶNG DUẪN
Xuất khẩu khó khăn, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Cà Mau nợ BHXH các loại. Ảnh: ĐẶNG DUẪN
Xuất khẩu khó khăn, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Cà Mau nợ BHXH các loại. Ảnh: ĐẶNG DUẪN
Lên top