Giải quyết nhanh bức xúc của người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trong lần kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 mới đây tại Công ty TNHH Giày dép Bách Năng. Ảnh: BQN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trong lần kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 mới đây tại Công ty TNHH Giày dép Bách Năng. Ảnh: BQN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trong lần kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 mới đây tại Công ty TNHH Giày dép Bách Năng. Ảnh: BQN
Lên top