LĐLĐ TỈNH THANH HOÁ:

Giải quyết kịp thời tranh chấp lao động ở doanh nghiệp FDI

CNLĐ tại KCN Lễ Môn (Thanh Hoá) mua đồ ăn trước khi vào ca. Ảnh: P.V
CNLĐ tại KCN Lễ Môn (Thanh Hoá) mua đồ ăn trước khi vào ca. Ảnh: P.V
CNLĐ tại KCN Lễ Môn (Thanh Hoá) mua đồ ăn trước khi vào ca. Ảnh: P.V
Lên top