Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

Người lao động tại Đồng Nai đang tích cực tham gia lao động phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tại Đồng Nai đang tích cực tham gia lao động phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tại Đồng Nai đang tích cực tham gia lao động phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top