Giải pháp truyền thông giúp nữ công nhân lao động nhận biết quấy rối tình dục nơi làm việc

Một buổi tuyên truyền nhận biết quấy rối tình dục tại nơi làm việc do Công đoàn TP. Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Ảnh: Xuân Hảo
Một buổi tuyên truyền nhận biết quấy rối tình dục tại nơi làm việc do Công đoàn TP. Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Ảnh: Xuân Hảo
Một buổi tuyên truyền nhận biết quấy rối tình dục tại nơi làm việc do Công đoàn TP. Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Ảnh: Xuân Hảo
Lên top