Hải Phòng: Doanh nghiệp áp dụng thời gian làm việc 44 giờ/tuần

Giải pháp giữ chân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà

Công ty TNHH Synztec Việt Nam (Hải Phòng) áp dụng thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ năm 2016 đến nay. Ảnh: MAI DUNG
Công ty TNHH Synztec Việt Nam (Hải Phòng) áp dụng thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ năm 2016 đến nay. Ảnh: MAI DUNG
Công ty TNHH Synztec Việt Nam (Hải Phòng) áp dụng thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ năm 2016 đến nay. Ảnh: MAI DUNG
Lên top