“Giải nhiệt mùa hè” cho lực lượng giúp tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An trao quà “Giải nhiệt mùa hè”cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Ảnh: TM
Các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An trao quà “Giải nhiệt mùa hè”cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Ảnh: TM
Các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An trao quà “Giải nhiệt mùa hè”cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Ảnh: TM
Lên top