Giải ngân vốn vay cho 65 công CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân 2021

Thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho công nhân viên chức lao động huyện Ba Vì. Ảnh: CĐBV
Thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho công nhân viên chức lao động huyện Ba Vì. Ảnh: CĐBV
Thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho công nhân viên chức lao động huyện Ba Vì. Ảnh: CĐBV
Lên top