Giải ngân trên 2 tỉ đồng vốn vay cho công nhân nghèo

Hai đơn vị phối hợp giải ngân vốn vay cho 102 công nhân viên chức lao động. Ảnh: LĐLĐ huyện
Hai đơn vị phối hợp giải ngân vốn vay cho 102 công nhân viên chức lao động. Ảnh: LĐLĐ huyện
Hai đơn vị phối hợp giải ngân vốn vay cho 102 công nhân viên chức lao động. Ảnh: LĐLĐ huyện
Lên top