Giải ngân trên 2 tỉ cho công nhân viên chức lao động vay

Thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng. Ảnh: CĐHN
Thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng. Ảnh: CĐHN
Thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng. Ảnh: CĐHN
Lên top