Công nhân lao động đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh:

Giải đáp những vấn đề thiết thực với công nhân lao động

Công nhân lao động đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân lao động đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân lao động đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top