Giải chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” trích 1 tỉ đồng ủng hộ miền Trung

Các vận động viên tham gia chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" nhằm gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: BTC
Các vận động viên tham gia chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" nhằm gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: BTC
Các vận động viên tham gia chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" nhằm gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: BTC
Lên top