Giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ XVI năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ toàn đoàn
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ toàn đoàn
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ toàn đoàn
Lên top