Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ XVI năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ toàn đoàn
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ toàn đoàn
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ toàn đoàn
Lên top