Giai cấp công nhân Việt Nam sẽ đi đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0

Công nhân Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông làm việc trên dây chuyền điện tử hiện đại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông làm việc trên dây chuyền điện tử hiện đại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông làm việc trên dây chuyền điện tử hiện đại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top