Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016: 30.10 hết hạn nhận bài dự thi