Giải bài toán thiếu lao động khi sản xuất “bình thường mới”

Long An đang khôi phục nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”. 
Ảnh: CTV
Long An đang khôi phục nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”. Ảnh: CTV
Long An đang khôi phục nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”. Ảnh: CTV
Lên top