Giải bài toán phát triển BHXH tự nguyện vùng Đông Nam Bộ

Buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện tại quận 9, TPHCM. Ảnh: L.S
Buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện tại quận 9, TPHCM. Ảnh: L.S
Buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện tại quận 9, TPHCM. Ảnh: L.S
Lên top