Giá thực phẩm tăng, công nhân chi tiêu cầm chừng

Do giá thực phẩm tăng, công nhân khu công nghiệp đang phải chi tiêu cầm chừng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Do giá thực phẩm tăng, công nhân khu công nghiệp đang phải chi tiêu cầm chừng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Do giá thực phẩm tăng, công nhân khu công nghiệp đang phải chi tiêu cầm chừng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top