HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT CHO ĐOÀN VIÊN, NLĐ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN:

Gia tăng số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà đoàn viên, NLĐ tại chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức. Ảnh: H.A.C
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà đoàn viên, NLĐ tại chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức. Ảnh: H.A.C
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà đoàn viên, NLĐ tại chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức. Ảnh: H.A.C
Lên top