Gia Lai ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát động phong trào ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh T.T
LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát động phong trào ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh T.T
LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát động phong trào ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh T.T
Lên top