Gia Lai: Tập huấn viết tin bài báo điện tử cho 57 cán bộ Công đoàn

Lên top