Gia Lai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tuyên truyền

Đ/c Rơ Lan Nga - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Đ/c Rơ Lan Nga - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Đ/c Rơ Lan Nga - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Lên top