Gia Lai: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Ông Trần Đình Thi - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) - tại buổi ký kết thỏa thuận với Công ty Nhất Nông Gia Lai. Ảnh: Dương Văn An
Ông Trần Đình Thi - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) - tại buổi ký kết thỏa thuận với Công ty Nhất Nông Gia Lai. Ảnh: Dương Văn An
Ông Trần Đình Thi - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) - tại buổi ký kết thỏa thuận với Công ty Nhất Nông Gia Lai. Ảnh: Dương Văn An
Lên top