Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Bao giờ 45 cán bộ, nhân viên được cấp đất?