Gia Lai: 57 cán bộ Công đoàn đi thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Ảnh: Lưu Anh Ngọc
Ảnh: Lưu Anh Ngọc
Ảnh: Lưu Anh Ngọc
Lên top